اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک، مهندسی برق والکترونیک ، محیط زیست (عمومی)، انرژی (عمومی)

تاریخ برگزاری : 20 خرداد 1396

برگزارکننده: کیش- شرکت هم اندیشان نوآور علم

وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله