نورپردازی خوب، در انسان آسایش و امنیت به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود.گاهی ما خود موضوع نورپردازی در منزل را بی دلیل پیچیده کرده، فراموش می کنیم که قابل اعتمادترین ابزارمان برای تعیین تاثیر نور، همانا چشمان ماست. تمایز میان نور خوب وبد، یا نور کافی وناکافی، به صرف نگاه کردن به آن میسر است. وقتی که شخصی در یک اتاق، کار وفعالیت روزانه انجام می دهد، معایب نور اتاق بیش تر و راحت تر بر وی آشکار می شود. نوری که برای هر محیط پیش بینی می کنیم. بر شخصیت وویژگی فضا تاثیری عمیق دارد، حتی از نظر روان شناسی و مسایل روحی انشان. به طور مثال، حس و حال انسان در هوای پاییز و هوای دل انگیز آفتابی در بهار به طور حتم متفاوت است. نورپردازی خوب نیازهای انسان را برآورده می کند. خاطر او را آسوده می سازد. احساس آسایش و امنیت می کند، با پس زمینه ی فضا تناسب می یابد، وبه بافت، رنگ و شکل (فرم) اثاثیه جلوه ای زیبا می دهد. برخلاف این حالت، نورپردازی ناصحیح است، که در فرد حسی آزار دهنده ایجاد می کند. نورپردازی بد می تواند محل را آکنده از جوی ناراحت کننده یا ساکنان آن محل راعصبی، نگران و مضطرب سازد؛ فرد مدام این حس را باخود دارد که گویی عاملی در میانه، درست و به قاعده نیست. حتی ممکن است نور کم و حساب نشده باعث سردرد ، خستگی چشم، اضطراب یا حتی تصادم به دلیل دید کم شود. لذا نیاز است متناسب با هرفضا از نظر ابعاد و معماری آن لازم است نورپردازی منحصربه فردی که مختص ان است انجام شود. بدین ترتیب با جمع آوری یکسری داده ها ی ورودی نظیر؛ کاربری فضا، ابعاد، رنگ دیوارها، سقف و کف و... به خروجی مدنظر که همان نورپردازی و روشنایی اصولی بوده می رسیم.


دانلود متن کامل مقاله (فایل PDF)